جستجو

تاریخ

سه شنبه, 13 خرداد 1399

اوقات شرعیکتاب مرجع کاربردی CCNA

کتاب مرجع کاربردی CCNA

بیش از 100 مثال کاربردی

انتشارات دیباگران تهران

مولف مهندس سبحان دهقانی

چاپ اول تیرماه 95 - قیمت 590000 ریال

تعداد صفحات این کتاب بیش از 500 صفحه می باشد

این کتاب یکی از بهترین کتاب های کاربردی موجود در بازار می باشد.

فروش آنلاین اینترنتی بدون نیاز به پرداخت هزینه پستی:

mftbook.ir

فهرست مطالب:

مقدمه ناشر ...........................................................................................................

مقدمه مولف ..........................................................................................................

فصل اول: آشنایی با شرکت Cisco ..........................................................

مدارک شرکت Cisco .............................................................................................

دوره CCNA(Cisco Certified Network Associate) ......................................

اهداف دوره CCNA .................................................................................................

مدل هایی از مسیریاب و سوییچ های Cisco ..........................................................

فصل دوم: مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری .......................................

شبکه های کامپیوتری ............................................................................................

       مزایای شبکه های کامپیوتری ..........................................................................................

پروتکل ................................................................................................................

مدل مرجع OSI ....................................................................................................

       هفت لایه OSI .................................................................................................

پروتکل TCP/IP ..................................................................................................

       چهار لایه TCP/IP ............................................................................................

کپسوله کردن .....................................................................................................

رسانه انتقال .......................................................................................................

       کابل کواکسیال(Coaxial) ....................................................................................

       کابل زوج تابیده(Twisted Pair) .............................................................................

       کابل فیبر نوری(Optical Fiber) ...............................................................................

              مزایای فیبر نوری ..........................................................................................

              معایب فیبر نوری ...........................................................................................

              آداپتر فیبر نوری .............................................................................................

              دستگاه Fusion ...........................................................................................

توپولوژی شبکه  ..............................................................................................

       انواع توپولوژی شبکه ...........................................................................................

              توپولوژی خطی(Bus) ...................................................................................

              توپولوژی حلقوی(Ring) .....................................................................

              توپولوژی ستاره ای(Star) ..........................................................................

دامنه تصادم(Collision Domain) .................................................................

دامنه انتشار(Broadcast Domain) ..............................................................

مثال های کاربردی .......................................................................................

فصل سوم: آدرس دهی IP(IP Addressing) ..............................

انواع آدرس دهی شبکه ..............................................................................

       آدرس فیزیکی یا سخت افزاری .....................................................................

       آدرس منطقی یا نرم افزاری .........................................................................

IPV4 .........................................................................................................

       کلاس های IPV4 ....................................................................................

       مقایسه کلاس IP ها .................................................................................

       IP خصوصی .............................................................................................

       قوانین IP .................................................................................................

IPV6 .....................................................................................

       ویژگی های IPv6 ....................................................................................

       روش های خلاصه سازی IPV6 ....................................................................

       استفاده از IPV4 در IPV6 ...........................................................................

پروتکل ARP ...............................................................................................

محدوده کلاس های IP ................................................................................

Subnet Mask ...........................................................................................

Subnet .....................................................................................................

Subnetting ................................................................................................

Supernetting ............................................................................................

دستورات کاربردی  .......................................................................................

مثال های کاربردی .........................................................................................

فصل چهارم: آشنایی با اجزای سخت افزاری و نرم افزاری ...................

IOS(Internetwork Operating System) ................................................

ارتقا IOS ........................................................................................................

نسخه های IOS ...............................................................................................

اجزای سخت افزاری مسیریاب .........................................................................

طریقه ارتباط با مسیریاب و سوییچ .................................................................

کابل Rollover .................................................................................................

طریقه ساخت کابل Console ..........................................................................

مثال های کاربردی ...........................................................................................

فصل پنجم: آشنایی با محیط متنی(CLI) ............................................

محیط متنی(CLI) ...........................................................................................

       انواع Modeها در محیط متنی ............................................................................

       آشنایی با دستورات در محیط متنی ....................................................................

       ساخت User در محیط متنی ............................................................................

       انواع رمز عبور در محیط متنی ............................................................................

       کلیدهای میانبر در محیط متنی ........................................................................

فصل ششم: آشنایی با اینترفیس ها ........................................

آشنایی با انواع اینترفیس ...........................................................................

دستگاه CSU/DSU .....................................................................................

اختصاص آدرس IP به اینترفیس ................................................................

اختصاص  بیش از یک IP به اینترفیس ......................................................

مثال های کاربردی ......................................................................................

فصل هفتم: مسیریابی(Routing) ...........................................

انواع مسیریابی ............................................................................................

       مسیریابی ایستا(Static Routing) ................................................................

              مزایای مسیریابی ایستا ..............................................................................

              معایب مسیریابی ایستا ..............................................................................

       مسیریابی پویا(Dynamic Routing) ..........................................................

انواع پروتکل های مسیریابی ....................................................................

       Distance-Vector ........................................................................................

       Link-State ...................................................................................................

       Hybrid .........................................................................................................

دستورات قابل استفاده در مسیریابی ......................................................................

Default Route .................................................................................................

مثال های کاربردی .............................................................................................

فصل هشتم: پیکربندی پروتکل های RIP و IGRP ..................

دو دسته پروتکل مسیریابی .........................................................................

       IGP(Interior Gateway Protocol) .......................................................

       EGP(Exterior Gateway Protocol) ....................................................

پروتکل RIP .................................................................................................

       انواع پروتکل RIP ...............................................................................................

              پروتکل RIPV1 ..........................................................................................

              پروتکل RIPV2 ..........................................................................................

       مقایسه RIPV1 با RIPV2 .................................................................................

       Timerهای پروتکل RIP ...................................................................................

              Route Update Timer .....................................................................

              Route Invalid Timer .......................................................................

              Route Flash Timer ..........................................................................

              Holddown Timer .............................................................................

مشکل شمارش تا بی نهایت ......................................................................

پیشگیری از حلقه های مسیریابی ............................................................

       Max Hop Count .........................................................................................

       Split Horizone ..........................................................................................

       Route Poisoning .................................................................................

پروتکل IGRP ..........................................................................................

       محاسبه Metrik در IGRP .......................................................................

تفاوت پروتکل IGRP با RIP ...................................................................

مقایسه پروتکل های RIPV1، RIPV2 و IGRP .....................................

دستورات RIP و IGRP در Config Mode ........................................

دستورات RIP و IGRP در Privileged .............................................

مثال های کاربردی ..............................................................................

فصل نهم: پیکربندی پروتکل EIGRP ..............................

پروتکل EIGRP ...................................................................................

       انواع جداول در EIGRP ............................................................................

       انواع پیام ها در EIGRP ...........................................................................

       محاسبه Metrik در EIGRP ................................................................

       ویژگی های EIGRP ..............................................................................

       تفاوت های IGRP با EIGRP ................................................................

دستورات EIGRP در Config Mode .............................................

دستورات EIGRP در Privileged Mode .....................................

مثال های کاربردی ...........................................................................

فصل دهم: پیکربندی پروتکل OSPF ............................

پروتکل OSPF .................................................................................

       ناحیه ها در OSPF ............................................................................

              ویژگی ناحیه ها در OSPF ........................................................

       انواع مسیریاب در OSPF .....................................................................

       مفاهیم DR و BDR ..............................................................................

       انواع پیام ها در OSPF .........................................................................

       محاسبه Metrik در OSPF .............................................................

       ویژگی های پروتکل OSPF ...............................................................

پروتکل IS-IS ...............................................................................

       مقایسه IS-IS با OSPF .....................................................................

مقایسه پروتکل های RIPV1، RIPV2، EIGRP، OSPF ...........

دستورات OSPF در Config Mode .........................................

دستورات OSPF در Privileged Mode ..................................

مثال های کاربردی ......................................................................

فصل یازدهم: پیکربندی پروتکل BGP ....................

پروتکل BGP ..............................................................................

       انواع شبکه ها در BGP ....................................................................

      IBGP و EBGP ...............................................................................

       انواع جداول در BGP .....................................................................

       پیام های BGP ................................................................................

       ویژگی های پروتکل BGP ............................................................

دستورات BGP در Config Mode .........................................

دستورات BGP در Privileged Mode .................................

مثال های کاربردی ...................................................................

فصل دوازدهم: آشنایی با دستورات در سوییچ ها ..........

Collision Domain و Broadcast Domain در سوییچ ها .......

مدل سه لایه ای Cisco .....................................................................

LED ها در سوییچ .............................................................................

ارتباط با سوییچ ................................................................................

فصل سیزدهم: پیکربندی Virtual LANs و Trunking .........

VLANs ...........................................................................................................

       روش های ایجاد VLAN ..................................................................................

       انواع حالت های پیکربندی VLAN .......................................................................

       انواع اتصالات VLAN ..........................................................................................

              اتصالات Access Link ................................................................................

              اتصالات Trunk ..........................................................................................

Native VLAN .............................................................................................

TRUNK چیست ...........................................................................................

VLAN Tagging ..........................................................................................

پروتکل های Trunking ...............................................................................

VTP ..............................................................................................................

       VTP Domain ...............................................................................................

       Mode های مختلف VTP .................................................................................

پروتکل CDP ...............................................................................................

دستورات VLAN در Config Mode ........................................................

دستورت VLAN در Privileged Mode ..................................................

مثال های کاربردی ......................................................................................

فصل چهاردهم: پیکربندی Inter-VLAN Routing ..............

مسیریابی بین VLAN ها ....................................................................

دستورات Inter-VLAN Routing در Config Mode ...................

مثال های کاربردی ..............................................................................

فصل پانزدهم: پیکربندی پروتکل STP ...................................

پروتکل  STP .............................................................................................

       حالات مختلف پورت ها در STP ......................................................................

       Port Fast چیست .........................................................................................

       امن سازی با استفاده از STP ............................................................................

دستورات STP در Config Mode ...........................................................

دستورات STP در Privileged Mode ...................................................

مثال های کاربردی ....................................................................................

فصل شانزدهم: پیکربندی EtherChannel ........................

EtherChannel .............................................................................

       پروتکل های مورد استفاده در EtherChannel ..........................

       Modeهای مختلف پورت در EtherChannel ..........................

       مزایای اتصالات EtherChannel ....................................................

دستورات EtherChannel در Config Mode ...........................

دستورات EtherChannel در Privileged Mode ...................

مثال های کاربردی .........................................................................

فصل هفدهم: پیکربندی Port Security ..........................

Port Security .....................................................................................

دستورات Port Security در Config Mode ...................................

دستورات Port Security در Privileged Mode ...........................

مثال های کاربردی ................................................................................

فصل هجدهم: پیکربندی ACL(Access Control List) .....

ACL ...........................................................................................................

       قوانین تعریف ACLها ................................................................................

       انواع IP Access List ها ...........................................................................

دستورات Access List در Config Mode ..........................................

دستورات Access List در Privileged Mode ...................................

مثال های کاربردی ..................................................................................

فصل نوزدهم: پیکربندی Point-to-Point WANs ..........

پروتکل HDLC ........................................................................................

پروتکل PPP ...........................................................................................

       انواع پروتکل های PPP .................................................................................

              پروتکل PAP ........................................................................................

              پروتکل CHAP .....................................................................................

دستورات Encapsulation در Config Mode .................................

دستورات Encapsulation در Privileged Mode .........................

مثال های کاربردی ................................................................................

فصل بیستم: پیکربندی Frame Relay ...........................

 Frame Relay ...................................................................................

       VC ...........................................................................................................

              انواع VC ..............................................................................................

       DLCI .......................................................................................................

       LMI ........................................................................................................

اینترفیس مجازی(SubInterface) ..................................................

       انواع SubInterface ..............................................................................

دستورات Frame Relay در Config Mode ...............................

دستورات Frame Relay در Privileged Mode .......................

مثال های کاربردی ...........................................................................

فصل بیست و یکم: پیکربندی VPN .............................

VPN ................................................................................................

       انواع ارتباطات VPN .............................................................................

              Remote Access VPN ......................................................

              Site to Site VPN ................................................................

دستورات VPN در Config Mode .............................................

دستورات VPN در Privileged Mode ......................................

مثال های کاربردی .........................................................................

فصل بیست و دوم: پیکربندی NAT ............................

NAT ...............................................................................................

       مزایای NAT ...........................................................................................

       انواع NAT ...............................................................................................

              Static NAT ..............................................................................

              Dynamic NAT ......................................................................

              PAT .............................................................................................

       جدول NAT ..........................................................................................

دستورات NAT در  Config Mode ............................................

دستورات NAT در Privileged Mode ......................................

مثال های کاربردی ........................................................................

فصل بیست و سوم: پیکربندی DHCP .......................

مزایای DHCP ...............................................................................

دستورات DHCP در Config Mode .........................................

دستورات DHCP در Privileged Mode .................................

مثال های کاربردی .......................................................................

فصل بیست و چهارم: پیکربندی Telnet و SSH ......

پروتکل Telnet ..........................................................................

پروتکل STP ...............................................................................

دستورات Telnet و SSH در Config Mode .........................

دستورات Telnet و SSH در Privileged Mode .................

مثال های کاربردی ....................................................................

فصل بیست و پنجم: بازیابی رمز عبور ....................

رمز عبور ...................................................................................

دستورات بازیابی رمز عبور ......................................................

دستورات بازیابی رمز عبور در محیط Rommon .................

مثال های کاربردی ...................................................................

فصل بیست و ششم: مدیریت  IOS ........................

پشتیبان گیری .........................................................................

       انواع روش های پشتیبان گیری ..................................................

              پشتیبان پیری توسط NVRAM ....................................

              پشتیبان گیری توسط FTP Server ............................

              پشتیبان گیری توسط TFTP ..........................................

Cisco IOS ............................................................................

       ارتقاء Cisco IOS .....................................................................

       نسخه های IOS .........................................................................

دستورات پیکربندی IOS .....................................................

دستورات IOS در محیط Rommon ..................................

مثال های کاربردی ...............................................................

پیوست1: پیکربندی شبکه های VoIP ...............

VoIP ...................................................................................

       مزایای تکنولوژی VoIP ........................................................

       تجهیزات مورد استفاده در شبکه های VoIP ...................

Voice VLAN ....................................................................

Auto QoS VoIP .............................................................

دستورات پیکربندی VoIP در Config Mode .............

دستورات پیکربندی VoIP در Privileged Mode .....

مثال های کاربردی ...........................................................

پیوست2: آموزش نرم افزار Cisco Packet Tracer .........

ویژگی های نرم افزار Cisco Packet Tracer .....................................

پروتکل های مورد حمایت نرم افزار Cisco Packet Tracer ............

بخش های مختلف نرم افزار Cisco Packet Tracer .........................

نمای کلی نرم افزار Cisco Packet Tracer .......................................

حالت کار چند کاربره ............................................................................

نوار ابزار اصلی .......................................................................................

جعبه ابزار عمومی ..............................................................................

جعبه ابزار شبکه و انتخاب نوع ابزار .................................................

افزودن شئی به فضای کاری .............................................................

اتصال شئی ها در فضای کاری ..........................................................

تنظیمات شئی ...................................................................................

اختصاص آدرس IP به کامپیوتر ........................................................

پیکربندی DHCP Server ...............................................................

پیکربندی Web Server ................................................................

بررسی صحت تنظیمات IP ..............................................................

اضافه کردن ماژول به شئی .............................................................

پیکربندی Access Point ..............................................................

اختصاص آدرس IP به مسیریاب و سوییچ .....................................

بررسی صحت اتصال ابزارهای شبکه .............................................

Reset کردن شبکه ........................................................................

پیوست3: آموزش نرم افزار GNS3 ..............................

نمای کلی نرم افزار GNS3 ............................................................

نوار ابزار .........................................................................................

افزودن شئی به فضای کاری ........................................................

اتصال شئی ها در فضای کاری ....................................................

تنظیمات شئی .............................................................................

Start کردن یک شئی ................................................................

تنظیمات اولیه نرم افزار GNS3 .................................................

اضافه کردن IOS در GNS3 ...................................................

اضافه کردن ماژول به شئی ...................................................

بهینه سازی CPU ..................................................................

دسترسی به محیط متنی(CLI) .............................................

دسترسی به محیط متنی مسیریاب .....................................

دسترسی به محیط متنی سوییچ ........................................

اختصاص آدرس IP به اینترفیس مسیریاب ........................

پیوست4: نمونه سوالات آزمون CCNA ..............

فهرست منابع .......................................................

آمار بازدید


امروز6

در حال حاضر 40 مهمان ها و بدون عضو آنلاین داریم


آمارگیر وب سایت

سبحان دهقانی
طراحی